Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

HAKSAN HORTUM olarak, her türlü faaliyetlerimizde çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken tüm önlemleri almak işimizin bir parçası olacaktır.

Bunun için taahhüdümüz;

  • Üst Yönetimimizce desteklenen ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenen, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemini sürdürmek,
  • Geçerli tüm yasal mevzuatlar doğrultusunda hareket etmek,
  • Ürün ve proseslerle ilgili proje çalışmalarımızda çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemeye çalışmak,
  • Enerji ve su gibi doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Atık yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamak, faaliyetlerimiz esnasında oluşan atıklarımızı azaltacak önlemler almak, atık oluşumu kaçınılmaz ise atıkların geri dönüştürülmesini sağlamak,
  • Faaliyetlerimizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çalışanlarımıza ve çevreye olacak etkileri en az düzeye indirecek tedbirler almak,
  • Tüm çalışanlarımızın çevresel duyarlılığını arttırmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak amacıyla eğitmek ve farkındalıklarını artırmak

Ömer YUMAK
Genel Müdür