KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Firmamızda   çalışanların etik problemlerin çözümünde,  çalışanlar , kurum dışındaki kişi ve kurumlar ile ulusal ve uluslararası toplulukla ilişkilerinde uyacakları ilkeleri belirlemek üzere hazırlanmıştır

Çalışanlar  dürüstlük ilkesi ve sorumluluk bilincine dayalı olarak etik davranış standartlarına uygun hareket etme yükümlülüğü taşırlar.

Etik Yükseltme:

Kişi, kurum davranışlarına rehberlik etmek, iyiyi ve doğruyu belirlemede yardımcı olarak değerleri yükseltmek ve bu şekilde rüşvet karşıtı faaliyetleri desteklemek.

İntihal/Bilgi Hırsızlığını Önlemek:

Gerekli atıfları yapmadan, kaynak göstermeden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, metot, veri, ve firma bilgilerini  veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmamak.

Uydurmayı Önlemek:

Olmayan veri ve sonuçlan varmış gibi sunmamak

Yanıltma/Tahrif Etmeyi Önlemek

Kasıtlı olarak veri ve/veya sonuçlar üzerinde değişiklik yapmamak, verileri gizlememek ve/veya çarpıtmamak

Bilgilendirmeden rıza almayı Önlemek

Çalışmalarda, kararların uygulanmasında, gönüllülerden, araştırmanın uygulama adımları, muhtemel sonuçları, riskleri ve araştırmadan çekilme hakları konusunda usulüne uygun şekilde bilgilendirme yapmaksızın onay almamak.

Gönüllü katılım ilkesinin ihlal Edilmemesi

Katılımcı grupları araştırmaya katılmaya zorlamamak

Gizlilik ilkesinin ihlal edilmemesi

Katılımcılardan elde edilen kişisel veya kurumsal verileri, yasal zorunluluk olmaksızın ya da ilgililerden izin almaksızın paylaşmamak, çalışmalarda yer alan katılımcıların kimliklerini saklı tutmak

Yasalara Uyum :

Yasal Kapsamda 16 Yaşından küçük çocuk işçilerin çalıştırılmaması ve yasalara uymak

Firmamızda  kurum yönetici ve çalışanları üretilen ürünler ,yapılan çalışmalar, bilgilerin kullanımı ve değerlendirilmesinde iç ve dış taraflarla ilişkilerinde,  yetkinliğe dayalı yapılandırılması, çalışanların iş konusunda  yetiştirilmesi süreçlerinin her aşamasındaki etik davranış kurallarına uymayı taahhüd eder

 

Genel Müdür                                                                                                           

Yayın Tarihi   : 08.01.18
Doküman no  : KS-FR19

HAKSAN HORTUM MAK. OTOM. PLAS. KİM. MAD. SAN. TİC. A.Ş.
  • Işıktepe OSB Mah. Bordo Cadde No:40
    Nilüfer/Bursa

  • +90 224 411 21 60
  • +90 224 411 21 63
  • [email protected]